Golwg o Gampws Bae o’r awyr , gyda’r môr yn ymestyn i’r gorwel
Llun proffil o Rongxin Chen

Dr Rongxin Chen

Darlithydd mewn Cyllid, Accounting and Finance

Cyfeiriad ebost

208
Ail lawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Mae Rongxin Chen yn ddarlithydd Cyllid ac ymunodd â'r Ysgol Reolaeth ym Mhrifysgol Abertawe ym mis Medi 2023. Mae gan Rongxin PhD mewn Cyllid (2023) ac MSc mewn Risg a Chyllid (2019) o Brifysgol Southampton.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyllid Ymddygiadol
  • Prisio Asedau
  • Marchnadoedd Ariannol
  • Cryptoarian
  • Data mawr a Dysgu Peirianyddol mewn Cyllid
  • Cyllid Corfforaethol a Llywodraethu

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae gwaith ymchwil Rongxin yn canolbwyntio ar archwilio i ba raddau y mae ffactorau ffisiolegol a seicolegol yn dylanwadu ar sut mae unigolion yn gwneud penderfyniadau pan fydd risg. Mae ef hefyd yn awyddus i ddeall canlyniadau'r penderfyniadau hyn ar draws sawl parth, megis eu heffeithiau ar ymatebion y farchnad, enillion stoc a gwerth cwmnïau. 

Mae Rongxin wedi cyhoeddi ei waith mewn cyfnodolion ABS-3, gan gynnwys Journal of International Financial Markets, Institutions & Money ac International Review of Financial Analysis.