Yr Athro Ruth Costigan

Athro, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 543582

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
018
Llawr Gwaelod
Adeilad Richard Price
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Ruth Costigan yn un o sylfaenwyr Ysgol y Gyfraith. Mae ganddi brofiad helaeth ym meysydd arloesedd dysgu ac addysgu, ysgolheictod, datblygu cwricwlwm, profiad myfyrwyr, a rheoli.

Ruth yw Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr yr Ysgol, gan weithio gyda myfyrwyr a chydweithwyr i gefnogi safon gyson rhagorol o addysg, ymgysylltu a datblygiad proffesiynol.

Ruth yw awdur Human Rights Law (Oxford University Press).

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfraith tystiolaeth droseddol
  • Cyfraith Hawliau Dynol (DU ac ECHR)

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau

• Gwobr yr Is-Ganghellor am Ragoriaeth mewn Addysgu, 2015 ('gwobr oes').

• Gwobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu Prifysgol Abertawe 2015

• Enwebwyd ar gyfer Gwobr Darlithydd y Gyfraith y Flwyddyn LawCareers.Net 2016

• Enwebwyd ar gyfer Gwobr Darlithydd y Gyfraith y Flwyddyn LawCareers.Net 2015

• Enwebwyd ar gyfer Gwobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu 2014

• Enwebwyd ar gyfer Gwobr Athro Cyfraith y Flwyddyn Oxford University Press 2014

• Enwebwyd am Wobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu 2013

• Gwobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu Prifysgol Abertawe, 2012

• Enwebwyd ar gyfer Gwobr Darlithydd y Gyfraith y Flwyddyn LawCareers.Net 2012

• Gwobr Addysgu Nodedig gyntaf Prifysgol Abertawe, 2002