Professor Rory Wilson

Yr Athro Rory Wilson

Athro mewn Bioleg Ddyfrol/Dyframaeth Gynaliadwy, Biosciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295376

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 134
Llawr Cyntaf
Adeilad Wallace
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Rory Wilson yn Athro mewn Bioleg Dyfrol a Dyframaethu Cynaliadwy yn Adran Biowyddorau Prifysgol Abertawe.