Institute of Life Science 2 Internal Atrium
Richard Hugtenburg Profile Picture

Dr Richard Hugtenburg

Athro Cyswllt mewn Ffiseg Feddygol, Medical Physics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602720
281A
Ail lawr
Adeilad Talbot
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Richard Hugtenburg yn Athro Cyswllt mewn Ffiseg Feddygol ym Mhrifysgol Abertawe ac yn wyddonydd clinigol, yn arbenigo mewn ffiseg radiotherapi, yn Ysbyty Singleton, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Dechreuodd Richard ei yrfa yn Christchurch, Seland Newydd, gan weithio fel ffisegydd meddygol tra'n astudio ar gyfer PhD a oedd yn canolbwyntio ar ddefnyddio Monte Carlo wrth ddylunio triniaeth radiotherapi. Ym 1997, symudodd i'r DU, gan barhau i ymarfer mewn ffiseg radiotherapi; yn gyntaf yng Nghanolfan Feddygol y Frenhines Elizabeth ym Mirmingham, yna yn Ysbyty Singleton, Abertawe. Mae wedi cydlynu’r rhaglen MSc mewn Ffiseg Feddygol ym Mhrifysgol Abertawe ers 2008.

Meysydd Arbenigedd

  • Ffiseg radiotherapi
  • Dosimetreg ymbelydredd
  • Modelu Monte Carlo

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Richard yn cynnwys modelu a defnyddio systemau dosimetreg cyflwr solet cydraniad gofodol ac amser uchel mewn ymarfer radiotherapi sy’n dod i’r amlwg, gan gynnwys radiotherapi dwys wedi’i fodiwleiddio (IMRT), radiotherapi proton a microbeam.

Mae Richard wedi datblygu modelu Monte Carlo o brosesau ymbelydredd ar raddfeydd hyd micron a chellog, ac mae'n cyfuno hyn â diddordeb mewn dadansoddiad strwythurol ar sail MRI o feinwe ar gydrannau is-mm.