Campus y Bae
Headshot of Ruth Sagay

Dr Ruth Sagay

Darlithydd Cyfrifeg a Chyllid, Accounting and Finance

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Trosolwg

Darlithydd mewn Cyllid yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe yw Ruth.

Mae ganddi PhD mewn Cyllid ac MSc mewn Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol o Ysgol Fusnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, y DU.

Mae gan Ruth MSc mewn Cyfrifeg, Atebolrwydd a Rheoli Ariannol o Goleg y Brenin, Llundain a BSc mewn Cyfrifeg o Brifysgol Bowen (Nigeria).

Mae ei diddordebau ymchwil yn canolbwyntio'n bennaf ar lywodraethu corfforaethol cwmnïau Cynnig Cyhoeddus Cychwynnol (IPO), amrywiaeth byrddau, arloesedd a goroesiad cwmnïau rhestredig newydd. Mae gan Ruth hefyd ddiddordeb mewn ymchwil sy'n ymwneud â chyllid corfforaethol, cynaliadwyedd, cyllid gwyrdd a Chyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol.

Meysydd Arbenigedd

  • • Llywodraethu Corfforaethol
  • • Cwmnïau Cynnig Cyhoeddus Cychwynnol
  • • Cyllid Corfforaethol Empirig
  • • Dadansoddi Data

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Ruth wedi addysgu modiwlau israddedig mewn cyllid corfforaethol ac wedi cefnogi addysgu dulliau ymchwil ar raglenni ôl-raddedig.

Ymchwil