Dr Rod Middleton

Athro Cyswllt Cofrestri Clefydau ac Ymchwil Data, Health Data Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606760
204
Ail lawr
Yr Adeilad Gwyddor Data
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Rod Middleton yn Athro Cysylltiol, Cofrestri Clefydau ac Ymchwil Data mewn Gwyddor Data Ymchwil yn Abertawe.

Rod yw Prif Ymchwilydd Cofrestr MS y Deyrnas Unedig, sef menter genedlaethol i gipio data'r 'byd go iawn' am bobl a chanddynt sglerosis ymledol ac ar eu cyfer nhw. At hynny, bu'n brif ymchwilydd ar gyfer nifer o fentrau canlyniadau a adroddwyd gan gleifion a COVID ar draws y portffolio gwyddor data iechyd. Ymhlith y rhain y mae PROMIS, NeurOMS a Rhwydwaith Cydweithredol y Gofrestrfa mewn MS Datblygol Eilaidd.

Mae gan Rod ddiddordeb angerddol mewn rhoi cleifion a chyfranogwyr wrth wraidd ymchwil ac mae'n credu'n gryf mai'r bobl eu hunain sy'n gwybod orau am eu cyflyrau eu hunain. 

Meysydd Arbenigedd

 • Gwybodeg Iechyd
 • Cofrestri Clefydau
 • Epidemioleg
 • Gwybyddiaeth ac Offerynnau Gwybyddol
 • Cysylltu data
 • Mesurau Canlyniadau a Adroddir gan Gleifion
 • Pensaernïaeth Systemau
 • Rheoli Prosiectau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
 • Addysgu ar PMIM201 : Gweithredu Cofnodion Iechyd Electronig
 • Addysgu ar PMIM201 : Technolegau Newydd mewn Gofal iechyd
 • Addysgu ar PMIM603 : Arweinyddiaeth ar gyfer Rheoli Prosiectau 
 • Marciwr a chymedrolwr ar gyfer PMIM201 Goruchwylio cyflwyniadau codio clinigol
Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau