Dr Ruth Callaway

Dr Ruth Callaway

Penodiad Er Anrhydedd (Peirianneg), Science and Engineering - Faculty

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Mae Ruth yn Uwch Swyddog Ymchwil, yn Adran Biowyddorau Prifysgol Abertawe.

Meysydd Arbenigedd

  • Ecoleg forol
  • Infertebratau morol
  • Isfilod ac epi-benthos
  • Ynni adnewyddadwy morol
  • Aberoedd
  • Biobeirianneg
  • Bae Abertawe
  • Môr y Gogledd