Mynedfa flaen Grove
Dr Becky Thomas

Dr Becky Thomas

Uwch-ddarlithydd yn Iechyd y Boblogaeth a Gwyddorau Meddygol, Health Data Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 8157

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Trosolwg

Mae Dr Rebecca Thomas yn uwch-swyddog ymchwil ac Arweinydd Gwybodeg yn Uned Ymchwil Diabetes Cymru. Hefyd, hi yw Cyfarwyddwr Cyd-raglen y cwrs MSc Ymarfer Diabetes. Mae Dr Thomas wedi gweithio yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe am 8 mlynedd, a chafodd ddoethuriaeth o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd yn 2015. Roedd traethawd doethuriaeth Dr Thomas yn archwilio epidemioleg retinopatheg diabetig a'r cyfnodau sgrinio gorau posibl gan ddefnyddio data gan Wasanaeth Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru (DESW), gan ddefnyddio dadansoddiad goroesi parametrig.

Meysydd Arbenigedd

  • Retionpatheg diabetig
  • Sgrinio
  • Dadansoddi data
  • Dulliau ymchwil ansoddol
  • Adolygiadau llenyddiaeth systematig
  • Meta-ddadansoddi

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Dr Thomas yw Cydgyfarwyddwr Rhaglen cwrs MSc Ymarfer Diabetes. Law yn llaw â chydweithwyr o’r grŵp Ymchwil Diabetes, aeth Dr Thomas ati i ddatblygu’r rhaglen hon er mwyn darparu’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i weithwyr gofal iechyd a oedd am arbenigo mewn diabetes.

 

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau