Dr Rebecca Ward

Darlithydd mewn Seicoleg, Psychology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 987150

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
722
Seithfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Rebecca Ward yn Ddarlithydd Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe. Mae hi'n dysgu ar amrywiaeth o fodiwlau, gan gynnwys Seicoleg Ddatblygiadol, Seicoleg Fiolegol a Dulliau Ymchwil ac Ystadegau. Mae ei diddordebau ymchwil yn ymwneud yn fras â chaffael iaith a dwyieithrwydd, â phwyslais penodol ar blant ag anableddau datblygiadol, er enghraifft Syndrom Down ac Awtistiaeth. Hwn oedd pwnc ei hymchwil ddoethurol, y gwaith ymchwil cyntaf i ymchwilio i ddwyieithrwydd ymhlith plant â Syndrom Down sy'n siarad Cymraeg a Saesneg. Mae hi'n angerddol am ledaenu canfyddiadau ymchwil i'r rhai y tu allan i'r cyd-destun academaidd uniongyrchol ac mae hi wedi cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd i rannu gwybodaeth ag amrywiaeth o unigolion a sefydliadau.

Cyn ei rôl bresennol, bu'n Ddarlithydd rhan-amser mewn Seicoleg  ym Mhrifysgol Bangor ac yn Uwch Gynorthwy-ydd Ymchwil ym Mhrifysgol De Cymru. Ei phrif nod yn y rôl hon oedd datblygu pecyn hyfforddiant mewn partneriaeth â sefydliadau'r trydydd sector er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o gyflwr o'r enw Niwed i'r Ymennydd yn Gysylltiedig ag Alcohol. Ffocws y prosiect hwn oedd defnyddio canfyddiadau ymchwil mewn ffordd newydd er mwyn llywio ymarfer yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae hi wedi gweithio'n gydweithredol gyda nifer o bartneriaid allanol, gan gynnwys y Gymdeithas Syndrom Down, Anableddau Dysgu Cymru a'r Grŵp

Meysydd Arbenigedd

  • • Datblygu Iaith
  • • Dwyieithrwydd
  • • Anableddau Datblygiadol
  • • Datblygu Annodweddiadol
  • • Ymwybyddiaeth Ffonolegol
  • • Ymgysylltu â’r Cyhoedd
  • • Niwed i'r Ymennydd yn Gysylltiedig ag Alcohol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Ward, R., Roderique-Davies, G. Hughes, H., Heirene, R., Newstead, S. & John, B. (2022) Alcohol-related brain damage: A mixed-method evaluation of an online awareness-raising programme for frontline care and support practitioners. Drug and Alcohol Review.

Ward, R., & Sanoudaki, E. (under review). Predicting Language Outcomes in Bilingual Children with Down syndrome. Applied Psycholinguistics.

Ward, R. (under review). Multilingual Inclusion Policies for Children with Special Educational Needs in the UK. In Multiculturalism and multilingualism in education: Implications for curriculum, teacher preparation and pedagogical practice.

Ward, R. & Sanoudaki, E. (2021) Language Profiles of Welsh-English Bilingual Children with Down Syndrome. Journal of Communication Disorders, 93(3). doi.org/10.1016/j.jcomdis.2021.106126

Prif Wobrau Cydweithrediadau