Mr Rhys Pockett

Uwch-ddarlithydd, Public Health

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606503

Cyfeiriad ebost

133
Llawr Cyntaf
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Rwyf wedi gweithio yn y sector iechyd cyhoeddus ac epidemioleg ers dros 21 mlynedd gan arbenigo mewn dadansoddi setiau data gofal iechyd.  Wedi graddio gyda BSc (Anrh) mewn Gwyddor yr Amgylchedd Morwrol ym 1999 dechreuais weithio i Goleg Meddygaeth Prifysgol Cymru a Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru yn rhedeg a datblygu System Gwyliadwriaeth Anafiadau Cymru Gyfan (AWISS) ac roeddwn yn ymwneud yn helaeth â datblygu Set Ddata'r Adran Achosion Brys (EDDS) wedi hynny. Tra yr oeddwn yno, graddiais, yn 2002, gyda gradd Meistr mewn Iechyd Cyhoeddus (MPH).

Yn 2007, symudais i Consortiwm Ymchwil Caerdydd, ymgynghoriaeth canlyniadau iechyd, fel epidemiolegydd yn dadansoddi setiau data gofal iechyd mawr yn bennaf ar astudiaethau a ariennir gan ddiwydiant, tra yno, gweithiais ar astudiaethau fel cwmniau megis Amgen, Astra Zeneca, BMS, F.Hoffman-La Roche, Genzyme, GSK, Janssen-Cilag, Pfizer, Sanofi-Aventis,  a Sanofi-Pasteur.

Symudais i Ganolfan Economeg Iechyd Abertawe (SCHE) ddiwedd 2011 lle rwy’n parhau i weithio gyda data’r byd go iawn i gefnogi dadansoddiadau economaidd. Yn ogystal â gweithio ar dreialon rwy'n parhau i weithio gyda chwmnïau fferyllol sy'n ymgymryd â baich afiechyd a chost astudiaethau afiechyd, yn ogystal â modelu risg a dadansoddi goroesi i gefnogi cyflwyniadau HTA a strategaethau mynediad i'r farchnad.

Ym Mhrifysgol Abertawe rydw i'n Uwch Ddarlithydd mewn Epidemioleg ac yn dysgu epidemioleg i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig yn Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Meysydd Arbenigedd

  • Dadansoddiad Data Byd Go Iawn
  • Baich Clefyd
  • Cost Clefyd
  • Dadansoddiad Goroesi
  • Gwerthusiad Economaidd Iechyd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n arweinydd modiwl ar gyfer y modiwlau ôl-raddedig Tystiolaeth Iechyd y Cyhoedd ac Epidemioleg a Sylfeini mewn Ymchwil fel rhan o raglenni Iechyd y Cyhoedd a Hybu Iechyd, Rheoli Tymor Hir a Chyflwr Cronig, Gerontoleg a Heneiddio, a rhaglenni Ymarfer Gofal Iechyd Cymunedol a Sylfaenol.

Hefyd, rydw i'n rhoi darlithoedd unigol fel rhan o'r modiwlau Iechyd Cyhoeddus ac Epidemioleg, Sylfeini mewn Iechyd Cyhoeddus a Gofal Iechyd Sylfaenol, Iechyd y Cyhoedd a Dysgu Gydol Oes i Physician's Associates, ac Ymarfer Proffesiynol.

Ymchwil