Dr Ruth Atkins

Uwch-ddarlithydd, Law

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
116a
Llawr Cyntaf
Adeilad Richard Price
Campws Singleton

Trosolwg

Ymunodd Dr Ruth Atkins ag Ysgol y Gyfraith yn 2018 fel Cyfarwyddwr Modiwl Cyfraith Contract, ar ôl darlithio am flynyddoedd lawer ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Yn dilyn ei gradd gyntaf yn y Gyfraith a Chyfiawnder Troseddol, treuliodd flynyddoedd cyntaf ei gyrfa mewn rheolaeth fasnachol yn y sectorau TG a gwasanaethau gofal iechyd. Ar ôl dychwelyd i'r byd academaidd enillodd LLM mewn Cyfraith Busnes Rhyngwladol ac yna ysgoloriaeth wedi'i hariannu'n llawn i ymchwilio ar gyfer ei PhD ar gyfrifiaduron, meddalwedd ac atebolrwydd contractiol. Mae ei hymchwil wedi'i chyhoeddi mewn cyfnodolion cyfraith contract a chyfraith technoleg gwybodaeth blaenllaw ac mae'n oruchwyliwr ac yn arholwr profiadol ymgeiswyr LLM a PhD ym meysydd cyfraith contract, masnachol a hawlfraint.

Mae gan Ruth Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg Uwch hefyd, mae hi wedi bod yn Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch ers 2007 ac mae’n gweithio tuag at statws Uwch-gymrawd ar hyn o bryd. Derbyniodd Wobr Rhagoriaeth Addysgu yn 2013 a Gwobr Dysgu ac Addysgu Ar-lein arall yn 2015.

Wedi cyd-ysgrifennu dau argraffiad blaenorol o Law of Contract Koffman a Macdonald (8fed, 2014) a (9fed, 2018) ar y cyd â’r Athro Emeritws Elizabeth Macdonald, mae Ruth bellach wedi cymryd cyfrifoldeb llawn am y testun yn yr argraffiad diweddaraf. Cyhoeddwyd ei rhifyn diweddaraf o Law of Contract Koffman, Macdonald ac Atkins (10fed argraffiad) yn haf 2022.