Dr Rachel Churm

Dr Rachel Churm

Uwch-ddarlithydd, Sport and Exercise Sciences

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Swyddfa Academaidd - A127
Llawr Cyntaf
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Churm yn enetydd moleciwlaidd brwdfrydig ac yn fiocemegydd sy'n canolbwyntio ar ymchwil gymhwysol ac yn y labordy. Mae prif ffocws ymchwil Dr Churm yn seiliedig ar ffordd o fyw a chlefyd, yn benodol effaith ymyriadau ffordd o fyw ar flonegrwydd a'r cyflwr metabolaidd.

Mae prosiectau cyfredol yn canolbwyntio ar y rhyngberthynas rhwng rheoleiddio hormonau, swyddogaeth blonegrwydd a homeostasis glwcos. Mae cydweithrediadau ymchwil yn cynnwys cysylltiadau agos â grŵp ymchwil diabetes yn yr Ysgol Feddygaeth, Y Gweilch yn y Gymuned ac amryw o bartneriaid diwydiant.

 

Meysydd Arbenigedd

  • Gordewdra
  • Cyn-ddiabetes
  • Diabetes Math 2
  • Blonegrwydd
  • Rheoleiddio hormonau
  • Bioleg celloedd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Addysgu ar lefel israddedig o fewn Gwyddor Chwaraeon ac ymarfer corff, gan gwmpasu ystod o bynciau o eneteg i ddadansoddi data meintiol. Yn ogystal â goruchwyliaeth ôl-raddedig rwyf hefyd yn ymwneud ag MSc Ymarfer Diabetes yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe.