Ms Richenda Leonard

Ms Richenda Leonard

Swyddog Cyfathrebu, Social Work

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Trosolwg

Fi yw Uwch-Swyddog Prosiect Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru. Bydd Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru yn cyfrannu at gyd-gynhyrchu ymchwil gofal cymdeithasol rhagorol sy'n llywio ac yn cyfoethogi polisi ac arfer gofal cymdeithasol yng Nghymru er mwyn cael effaith gadarnhaol ar les pobl ar draws y cwrs bywyd (plant, pobl ifanc, ac oedolion).