An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite
Dr Richard Hall

Dr Richard Hall

Tiwtor, History

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602971

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
118
Llawr Cyntaf
James Callaghan
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Dr Richard Hall yn hanesydd ym maes America Gynnar ac yn aelod o'r Adran Hanes a'r Adran Addysg Oedolion a Pharhaus (DACE). Mae ei addysgu'n canolbwyntio'n bennaf ar Fyd Prydeinig yr Iwerydd (c. 1550-1760) a Chwyldro America (c.1760-1791). Ymhlith y modiwlau eraill y mae'n cyfrannu atynt mae 'Y Byd Modern Cynnar: 1500-1800' a'r modiwl Hanes Lefel 4 rhagarweiniol (Blwyddyn 1) 'Beth yw Hanes?' Mae ganddo gefndir mewn addysg a chyn dechrau ar ei yrfa ym Mhrifysgol Abertawe, roedd yn athro cymwysedig (gyda SAC) ac yn ymarfer fel athro ysgol gynradd. Mae Dr Hall bellach yn Gymrawd y Gymdeithas Hanes Frenhinol ac yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Meysydd Arbenigedd

  • Gwrthdrawiad Diwylliannau Milwrol yng Ngogledd America yn ystod y 18fed Ganrif
  • Rhyfel Ffrainc ac India
  • Cymhellion Milwyr Prydain yn ystod Rhyfel Annibyniaeth America

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Chwyldro America, 1760-1791

Gogledd America Drefedigaethol Brydeinig

Caethwasiaeth a Byd Prydeinig yr Iwerydd

Y Byd Modern Cynnar

Ymchwil