Mr Craig Evans

Mr Craig Evans

Cynorthwy-ydd Ymchwil Clercol, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606413

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Trosolwg

Mae Craig Evans yn gynorthwyydd Ymchwil Glinigol. O fewn y gyfleuster clinig ymchwil ar y cyd, yr athrofa gwyddor bywyd.