Professor Ralph Griffiths

Yr Athro Ralph Griffiths

Athro Emeritws (Y Celfyddydau a'r Dyniaethau), Humanities and Social Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295226

Trosolwg

Athro Hanes Canoloesol 1982-2002; Deon Derbyn Myfyrwyr 1990-2002; Dirprwy Is-ganghellor 1998-2002 Cadeirydd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, 1999-2009 Cymrawd er Anrhydedd y Sefydliad Ymchwil Hanesyddol, Prifysgol Llundain 2005- ; Is-Lywydd er Anrhydedd y Gymdeithas Hanes Frenhinol 2003- ; Cymrawd er Anrhydedd y Gymdeithas Hanesyddol Awdur nifer o lyfrau, llyfrau wedi'u golygu, a thraethodau ac erthyglau mewn cyfnodolion a chyfrolau ar y cyd.

Meysydd Arbenigedd

  • Gwleidyddiaeth a Chymdeithas ym Mhrydain ar ddiwedd y canol oesoedd
  • Hanesyddiaeth yr Oesoedd Canol yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg a'r Ugeinfed Ganrif

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau

OBE 2005 Gwobr Derek Allen yr Academi Brydeinig 2021