Cyfarfod ein tim academaidd

Yn y Coleg Peirianneg, rydym yn cyflogi staff ysbrydoledig sy'n arweinwyr byd-eang yn eu meysydd. Mae ein hacademyddion wedi gweithio gyda diwydiant ac wedi sefydlu partneriaethau gyda chwmnïau a darparwyr addysg ledled y byd.

Mae ein hymchwil barhaus yn cael effaith fyd-eang ac rydym yn parhau i ddatblygu ein dulliau addysgu gyda'r nod o gynhyrchu'r genhedlaeth nesaf o beirianwyr byd-eang llwyddiannus.

 


Pennaeth y Coleg Peirianneg

Yr Athro Huw Summers

Dirprwy Bennaeth y Coleg Peirianneg a'r Cyfarwyddwr Arloesi ac Ymgysylltu

Yr Athro Johann Sienz

Dirprwy Bennaeth y Coleg Peirianneg a'r Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu

Yr Athro Cris Arnold

Dirprwy Bennaeth y Coleg Peirianneg a'r Cyfarwyddwr Ymchwil

Yr Athro P Nithiarasu

Dirprwy Bennaeth y Coleg Peirianneg - Chwaraeon a Gwyddorau Ymarfer Corff a Llesiant

Yr Athro Gareth Stratton

Dirprwy Gyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu

Dr Paul Holland

Penaethiaid Canolfannau Ymchwil

 

Staff Gwyddor Chwaraeon

Graffeg o gorff pelydr-x yn rhedeg

Gwasanaethau Proffesiynol

Pobl yn eistedd o amgylch desg mewn cyfarfod