A view of singleton campus including singleton park and the beach, with the sea stretching into the horizon.

Dr Paddy McQueen

Uwch-ddarlithydd, Politics, Philosophy and International Relations
029
Llawr Gwaelod
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy’n Uwch Ddarlithydd mewn Athroniaeth ac yn Gyfarwyddwr Rhaglen y radd Athroniaeth.

Mae fy mhrif feysydd ymchwil mewn moeseg, damcaniaeth wleidyddol ac athroniaeth gymdeithasol. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn adeiladu hunaniaethau a sut maen nhw’n llywio ymddygiad a lles pobl. Rydw i wedi ysgrifennu ar bynciau sy’n cynnwys gwleidyddiaeth cydnabyddiaeth, ffeministiaeth a damcaniaeth rhyw, rhyddid, moeseg feddygol, edifeirwch a phrofiadau trawsnewidiol.

Ar hyn o bryd rwy’n gweithio ar bynciau mewn moeseg rywiol, gwleidyddiaeth y teulu a ffenomenoleg feirniadol.

Rwy’n hapus iawn i oruchwylio prosiectau doethuriaeth sy'n archwilio ffeministiaeth, gwleidyddiaeth rhyw, damcaniaeth wleidyddol a moeseg gymhwysol.

Meysydd Arbenigedd

  • Gwleidyddiaeth cydnabod
  • Moeseg hunaniaeth
  • Rhyddid ac ymreolaeth
  • Moeseg gymhwysol