Bay Campus overview
Ms Sue Evans

Ms Sue Evans

Athro Cyswllt, Accounting and Finance

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd

Dolenni Ymchwil

231
Ail lawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae

Trosolwg

Mae gan Sue gefndir proffesiynol mewn cyfrifyddu rheoli a thros 40 o flynyddoedd o brofiad addysgu ym meysydd addysg bellach, addysg uwch a’r sector preifat, trwy ei chwmni hyfforddi sy’n darparu rhaglenni papurau proffesiynol yr ACCA. Graddiodd Sue o Bolytechnig Cymru a Phrifysgol Caerdydd, ac mae’n Gymrawd Uwch yr Academi Addysg Uwch (SFHEA). 

Mae gan Sue brofiad helaeth o reoli rhaglenni, o’i phrofiad blaenorol fel Cyfarwyddwr Rhaglen y BSc Cyfrifeg a Chyllid ac fel Cyfarwyddwr Rhaglen cyfredol rhaglenni gradd Sylfaen yr Ysgol Reolaeth. Cyn iddi ymgymryd â’r rôl hon, bu Sue yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu'r Ysgol.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfrifyddu rheoli
  • Cyflogadwyedd
  • Hygyrchedd
  • Cynwysoldeb
  • Cydweithio Digidol
  • Mannau dysgu gweithredol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae ei diddordebau addysgu yn cynnwys cyfrifyddu rheoli ar lefel israddedig yn bennaf. Mae cyfrifyddu rheoli yn cynnwys dulliau costio a’r defnydd o dechnegau gwneud penderfyniadau mewn ystod o senarios. Yn ogystal â hyn, mae Sue wedi addysgu cyfrifeg ariannol a rheolaeth ariannol.

Ymchwil Cydweithrediadau