Golwg o Gampws Singleton gan gynnwys Parc Singleton a’r traeth, gyda’r môr yn ymestyn i’r gorwel
Llun Proffil o Dr Patrick Cockburn

Dr Patrick Cockburn

Uwch-ddarlithydd yn yr Economi Wleidyddol ac Athroniaeth, Politics, Philosophy and International Relations
006
Llawr Gwaelod
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Patrick Cockburn yn Uwch Ddarlithydd mewn Athroniaeth ac Economi Wleidyddol, ar ôl ymuno â'r adran yn 2019 ar ôl 11 mlynedd ym Mhrifysgol Aarhus, Denmarc. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar broblemau grym economaidd a chyfiawnder mewn cymdeithasau cyfalafol, ac yn adeiladu pontydd rhwng athroniaeth wleidyddol a gwyddorau cymdeithasol bywyd economaidd. Archwiliodd ei lyfr The Politics of Dependence (Palgrave Macmillan, 2018)  ddibyniaeth economaidd yn ein perthnasoedd cyhoeddus a phreifat, ac archwiliodd y casgliad golygedig Contested Property Claims (Routledge, 2018) rôl eiddo wrth strwythuro ein perthnasoedd cymdeithasol ac economaidd. Mae ffocws sylweddol ei waith diweddaraf ar ddamcaniaethau gwleidyddol y teulu. Ochr yn ochr â hyn, mae ei waith methodolegol yn datblygu beirniadaeth o'r dulliau cymhwysol sy'n nodweddiadol o theori wleidyddol ddadansoddol normadol ac yn ceisio datblygu perthynas newydd rhwng ymchwil gymdeithasol ansoddol ac athroniaeth wleidyddol sy'n cael ei hysbrydoli gan rôl ganolog disgrifiad normadol mewn realaeth foesol yr 20fed ganrif.

Ar hyn o bryd mae'n gyfarwyddwr rhaglen ar gyfer y rhaglenni gradd mewn Athroniaeth, PPE ac Athroniaeth a Gwleidyddiaeth, ac mae'n croesawu ymholiadau am oruchwyliaeth mewn pynciau sy'n ymwneud â chyfiawnder cymdeithasol ac economaidd.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfiawnder economaidd
  • Anghydraddoldeb
  • Economi wleidyddol normadol
  • Athroniaeth a chymdeithaseg y teulu