Dr Paul Rees

Dr Paul Rees

Athro Cyswllt, Social Work

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602948

Cyfeiriad ebost

120
Llawr Cyntaf
Adeilad Haldane
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gan Dr Rees;

 • Doethuriaeth mewn Seicoleg (Prifysgol Manceinion)
 • Meistr Gwyddoniaeth (Rhagoriaeth): Niwroseicoleg Bediatreg Glinigol (UCL)
 • Meistr Addysg (Rhagoriaeth): Seicoleg Addysg (Prifysgol Abertawe)
 • Baglor (Anrhydedd): Seicoleg (Prifysgol Bangor)
 • TAR: Addysgu ysgol y wladwriaeth (Prifysgol Abertawe)
 • Gwobr Sicrwydd Ansawdd (Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth)

Dr Rees yw;

 • Tyst Arbenigol cofrestredig (Cymdeithas Seicolegol Prydain)
 • Seicolegydd gweithredol cofrestredig (Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal)
 • Seicolegydd siartredig (gweithredol) (Cymdeithas Seicolegol Prydain)
 • Cyd-gadeirydd y Rhwydwaith Ymateb Argyfwng Rhyngwladol o seicolegwyr.

Meysydd Arbenigedd

 • Niwroseicoleg Bediatreg Glinigol
 • Seicoleg Addysg a Phlant
 • Addysgu (ysgol y wladwriaeth) ac addysg
 • Addysg a hyfforddiant gwaith cymdeithasol
 • Diogelu ac amddiffyn plant
 • Plant sy'n derbyn gofal (plant yng ngofal y Wladwriaeth)