Golwg o Gampws Singleton gan gynnwys Parc Singleton a’r traeth, gyda’r môr yn ymestyn i’r gorwel
Llun proffil o Dr Phatsimo Mabophiwa

Dr Phatsimo Mabophiwa

Darlithydd mewn Troseddeg, Criminology, Sociology and Social Policy

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604683
311
Trydydd Llawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton

Trosolwg

Phatsimo yw Cyfarwyddwr Rhaglen Astudiaethau Troseddeg israddedig. Mae hi wedi dysgu Troseddeg ym Mhrifysgol Abertawe ers 2016 ac mae'n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Mae hawliau plant bob amser wedi bod yn agos at galon Phatsimo, cafodd ei PhD ei hysbrydoli gan y bobl ifanc y bu'n gweithio gyda nhw dros y blynyddoedd, gan ganolbwyntio ar hawliau a chyfrifoldebau plant a phobl ifanc; Gwaith empirig sydd â chyfranogiad plant wrth ei wraidd.

Ar hyn o bryd mae Phatsimo yn aelod o Gyngor Prifysgol Abertawe a'r Senedd. Mae hi hefyd yn aelod o'r Grŵp Cyfiawnder Ieuenctid Arloesol a'r Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant.

Meysydd Arbenigedd

  • Hawliau plant
  • Cyfiawnder Ieuenctid
  • Dulliau ymchwil
  • Ymchwil gyfranogol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
  • Dioddefwyr a Dioddefoleg
  • Sylfeini mewn Ymchwil
  • Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol
  • Cyfryngau, Trosedd a Chyfiawnder Troseddol
  • Cyfiawnder Ieuenctid