Dr Peter Esteban

Dr Peter Esteban

Uwch-ddarlithydd, Chemical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295216

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - C_208
Ail lawr
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Peiriannydd cemegol a phrosesau gyda 25 mlynedd o brofiad diwydiannol sy'n frwdfrydig ynghylch dod â chymhwysedd byd go iawn i'w addysgu.

Rwyf wedi gweithio fel peiriannydd prosiect a rheolwr prosiect yn y diwydiannau bwyd, biotechnoleg, fferyllol, dŵr gwastraff ac adfer elifiant ac olew gan gwblhau fy mhrofiad diwydiannol fel Rheolwr Gyfarwyddwr cyflenwr system pilenni pwrpasol.

Hyrwyddwr Cyflogadwyedd ar gyfer y portffolio Peirianneg Gemegol ac Amgylcheddol.

Meysydd Arbenigedd

  • Technoleg pilenni
  • Dylunio Prosesau
  • Rheoli Prosiectau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Addysgu lefelau israddedig ac ôl-raddedig, gan gynnwys cymwysiadau byd go iawn i gysyniadau damcaniaethol a chysyniadau dylunio uwch.

Ymchwil