Dr Patrick Bishop

Uwch-ddarlithydd, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 543586

Cyfeiriad ebost

006
Llawr Gwaelod
Adeilad Richard Price
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae diddordebau ymchwil Patrick yn cynnwys cyfraith amgylcheddol a seiberdroseddu. Er bod y ddau bwnc yn gallu ymddangos yn wahanol ac yn ddigyswllt, mae themâu amrywiol ei waith cyhoeddedig yn rhychwantu'r ddwy ddisgyblaeth, gan gynnwys dylunio rheoleiddiol, gorfodi rheoleiddiol, theori ataliaeth, a rôl gwyddoniaeth ac arbenigedd wrth ddatblygu polisi a gwneud penderfyniadau cyfreithiol.

Mae diddordebau addysgu Patrick yr un mor amrywiol ac yn cynnwys Cyfraith Camwedd, Cyfraith y Cyfryngau a Seiberdroseddu ar lefel israddedig a Throseddu mewn Seiberofod ar y cwrs MA mewn Seiberdroseddu a Therfysgaeth.

Ar hyn o bryd, Patrick yw pennaeth derbyniadau rhaglenni israddedig y gyfraith yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton. Ef hefyd yw'r Cydlynydd Ymchwil Ôl-raddedig ar gyfer y gyfraith ac mae'n fentor ac yn asesydd mewnol ar gyfer Cymrodoriaeth Gyswllt a Chymrodoriaeth Uwch AU (Awdurdod Addysg Uwch gynt).

Meysydd Arbenigedd

  • Seiberdroseddu
  • Strategaethau rheoli troseddu
  • Rheoleiddio a gorfodi
  • Damcaniaeth ataliaeth
  • Cyfraith amgylcheddol
  • Gwyddoniaeth a gwneud penderfyniadau cyfreithiol