Dr Paolo Bertoncello

Dr Paolo Bertoncello

Athro Cyswllt, Chemical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602408
203
Ail lawr
Adeilad Gogleddol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Penodwyd Paolo Bertoncello yn Ddarlithydd mewn Peirianneg Gemegol yng Ngholeg Peirianneg Prifysgol Abertawe yn 2010. Cyn y penodiad hwn treuliodd saith mlynedd, fel ymchwilydd ôl-ddoethurol mewn sawl sefydliad ymchwil:

Prifysgol Texas yn Austin (Mehefin 2003-Mehefin 2004)

Prifysgol Warwig (Awst 2004- Medi 2007)

Prifysgol Dinas Dulyn (Tachwedd 2007- Chwefror 2010)

Yn 2004 derbyniodd Gymrodoriaeth bwysig a chystadleuol iawn Marie Curie gan Gomisiwn yr UE, a symudodd i labordy Unwin ym Mhrifysgol Warwig.

Yn 2008 symudodd at y grŵp Forster ym Mhrifysgol Dinas Dulyn drwy Grant Ailintegreiddio Marie Curie a Chymrodoriaeth Ymchwil DCU.

Yn 2003, enillodd ei PhD mewn Bioffiseg. Mae gyrfa ymchwil PB wedi canolbwyntio ar gyfuno deunyddiau swyddogaethol ag electrocemeg, a thechnolegau ffilmiau tenau, yn enwedig dull Langmuir-Blodgett i gynhyrchu nanostrwythurau polymerig/nanoronynnau metel ar gyfer ynni electrocatalytig a chymwysiadau synhwyro.

Meysydd Arbenigedd

  • Electrocatalysis
  • Biosynwyryddion
  • Electrocemeg
  • Ffilmiau tenau