Dr Olivier Rouquette

Dr Olivier Rouquette

Swyddog Ymchwil a Gwyddonydd Data, Health Data Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606590
307
Trydydd Llawr
Yr Adeilad Gwyddor Data
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Olivier Y. Rouquette yn diwtor seicoleg chwaraeon ac ymarfer corff. Mae ganddo Radd PhD, gradd ddwbl mewn Gwyddorau Chwaraeon a Seicoleg o Brifysgol Abertawe ac Université Grenoble Alpes. Mae Olivier hefyd yn seicolegydd clinigol siartredig (Gwlad Belg) a seicolegydd chwaraeon sy'n gweithio gydag athletwyr elît, hyfforddwyr, clybiau a ffederasiynau.

Meysydd Arbenigedd

  • Seicoleg Chwaraeon
  • Dadansoddi Data
  • Dulliau Meintiol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Addysgu seicoleg chwaraeon i fyfyrwyr israddedig

Goruchwylio traethodau hir israddedigion

Ymchwil