Professor Nidal Hilal

Yr Athro Nidal Hilal

Athro Emeritws (Peirianneg), Science and Engineering - Faculty

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

DSc Eng, PhD, MSc, BEng, Euro Ing, CEng, FIChemE, FLSW

Mae diddordebau ymchwil yn ymwneud yn fras ag adnabod datrysiadau arloesol a chost-effeithiol ar gyfer problemau prosesu peirianneg yn y byd go iawn ym maes trin dŵr, technoleg pilenni a rhoi ar waith beirianneg microsgopeg grym atomig.

Wedi datblygu portffolio ymchwil hynod lwyddiannus wrth geisio cyflawni gwaith ymchwil o ansawdd uchel sy’n chwilfrydig ac yn arwyddocaol o ran strategaeth. Wedi sefydlu ystod eang iawn o brosiectau ymchwil rhyngwladol ar y cyd.

Wedi fy nghydnabod yn rhyngwladol fel un o'r gorau yn y byd wrth ddatblygu a rhoi ar waith gapasiti mesur grym AFM wrth astudio arwynebau pilen.

Gwaith ymchwil wedi cynhyrchu darganfyddiadau arloesol amrywiol, gan gynnwys:

Datblygu pilenni newydd

Y chwiliedydd AFM lleiaf a adroddwyd arno mewn llenyddiaeth

Y dechneg chwiliedydd coloid â haenen AFM gyntaf

Y dechneg chwiliedydd cell AFM gyntaf

Y mesuriadau uniongyrchol cyntaf ar gyfer rhyngweithio celloedd byw unigol ac arwynebau

Defnyddio microsgop grym atomig cyntaf mewn astudiaethau ceudodiad ar raddfa meso

Mae gan bob un o'r technegau/technolegau hyn gymwysiadau eang mewn optimeiddio prosesau a datblygu prosesau newydd.

Yn weithredol iawn wrth ganfod cymwysiadau amlddisgyblaethol, cydweithredol ar gyfer microsgopeg grym atomig a pheirianneg brosesu. Er enghraifft, mae prosiectau cyfredol yn amrywio o reoleg daliad coloid ac archledaenu gyda rhyngweithio graddfa nano i saernïo deunyddiau amldro yn seiliedig ar ronynnau mwynau. Mae'r dull hwn wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth ddenu cyllid sylweddol o EPSRC a diddordeb y diwydiant.

Meysydd Arbenigedd

  • Trin dŵr
  • Dihalwyno
  • Prosesau gwahanu pilenni newydd
  • Nanodechnoleg pilenni
  • Rhoi ar waith ficrosgopeg grym atomig (AFM) mewn peirianneg gemegol a phrosesau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

CWATER

Mae pwysau’n cynyddu ar ein hadnoddau dŵr cyfyngedig. Wrth i fwy a mwy o bobl fod angen dŵr glân, rhaid i atebion effeithiol ddod o ailddefnyddio dŵr yn y ffordd fwyaf effeithiol.

Mae'r Ganolfan Uwch Dechnolegau Dŵr ac Ymchwil Amgylcheddol (CWATER) yn ganolfan rhagoriaeth sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang ym maes datblygu uwch dechnolegau trin dŵr.

Mae’r Ganolfan yn elwa ar arbenigedd sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang ym meysydd technolegau pilenni a dihalwyno ar gyfer trin dŵr.

Darllenwch ragor am hyn yma ://www.abertawe.ac.uk/cwater/

Prif Wobrau