Professor Nidal Hilal

Yr Athro Nidal Hilal

Athro Emeritws (Peirianneg), Science and Engineering

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

DSc Eng, PhD, MSc, BEng, Euro Ing, CEng, FIChemE, FLSW

Mae diddordebau ymchwil yn ymwneud yn fras ag adnabod datrysiadau arloesol a chost-effeithiol ar gyfer problemau prosesu peirianneg yn y byd go iawn ym maes trin dŵr, technoleg pilenni a rhoi ar waith beirianneg microsgopeg grym atomig.

Wedi datblygu portffolio ymchwil hynod lwyddiannus wrth geisio cyflawni gwaith ymchwil o ansawdd uchel sy’n chwilfrydig ac yn arwyddocaol o ran strategaeth. Wedi sefydlu ystod eang iawn o brosiectau ymchwil rhyngwladol ar y cyd.

Wedi fy nghydnabod yn rhyngwladol fel un o'r gorau yn y byd wrth ddatblygu a rhoi ar waith gapasiti mesur grym AFM wrth astudio arwynebau pilen.

Gwaith ymchwil wedi cynhyrchu darganfyddiadau arloesol amrywiol, gan gynnwys:

Datblygu pilenni newydd

Y chwiliedydd AFM lleiaf a adroddwyd arno mewn llenyddiaeth

Y dechneg chwiliedydd coloid â haenen AFM gyntaf

Y dechneg chwiliedydd cell AFM gyntaf

Y mesuriadau uniongyrchol cyntaf ar gyfer rhyngweithio celloedd byw unigol ac arwynebau

Defnyddio microsgop grym atomig cyntaf mewn astudiaethau ceudodiad ar raddfa meso

Mae gan bob un o'r technegau/technolegau hyn gymwysiadau eang mewn optimeiddio prosesau a datblygu prosesau newydd.

Yn weithredol iawn wrth ganfod cymwysiadau amlddisgyblaethol, cydweithredol ar gyfer microsgopeg grym atomig a pheirianneg brosesu. Er enghraifft, mae prosiectau cyfredol yn amrywio o reoleg daliad coloid ac archledaenu gyda rhyngweithio graddfa nano i saernïo deunyddiau amldro yn seiliedig ar ronynnau mwynau. Mae'r dull hwn wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth ddenu cyllid sylweddol o EPSRC a diddordeb y diwydiant.

Meysydd Arbenigedd

  • Trin dŵr
  • Dihalwyno
  • Prosesau gwahanu pilenni newydd
  • Nanodechnoleg pilenni
  • Rhoi ar waith ficrosgopeg grym atomig (AFM) mewn peirianneg gemegol a phrosesau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

CWATER

Mae pwysau’n cynyddu ar ein hadnoddau dŵr cyfyngedig. Wrth i fwy a mwy o bobl fod angen dŵr glân, rhaid i atebion effeithiol ddod o ailddefnyddio dŵr yn y ffordd fwyaf effeithiol.

Mae'r Ganolfan Uwch Dechnolegau Dŵr ac Ymchwil Amgylcheddol (CWATER) yn ganolfan rhagoriaeth sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang ym maes datblygu uwch dechnolegau trin dŵr.

Mae’r Ganolfan yn elwa ar arbenigedd sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang ym meysydd technolegau pilenni a dihalwyno ar gyfer trin dŵr.

Darllenwch ragor am hyn yma ://www.abertawe.ac.uk/cwater/

Prif Wobrau