Atriwm mewnol yr Athrofa Gwyddor Bywyd 1

Dr Natalie De Mello

Uwch Ddarlithydd / Menter Cyfadran, Partneriaethau ac Arloesedd (EPI) Arweinydd, Biomedical Sciences

Cyfeiriad ebost

303
Trydydd Llawr
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 2
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr De Mello yn Dechnolegydd Arloesi Uwch yng Nghanolfan Technoleg Gofal Iechyd Prifysgol Abertawe, rhan o’r rhaglen Cyflymu Cymru. Mae’n arwain gwaith ymchwil a datblygu cydweithredol a arweinir gan ddiwydiant ar gyfer technolegau gofal iechyd.  

Ar ôl ennill BSc a Doethuriaeth, b Dr De Mello yn gweithio gydag Innoture Ltd <https://www.innoture.co/>, partner yn y diwydiant. drwy Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth fel prif wyddonydd i arwain a datblygu eu medrusrwydd Ymchwil a Datblygu yn Abertawe. Arweiniodd hyn at lansio’n llwyddiannus dri chynnyrch ac at dreialu ymchwiliad clinigol o’u dyfais feddygol. 

Mae Dr De Mello yn Wyddonydd siartredig ac fe gafodd achrediad yn 2019 drwy Gymdeithas Frenhinol Bioleg. 

Meysydd Arbenigedd

  • Ymchwil a Datblygu Arloesiadau
  • Dyfeisiau Meddygol
  • Moeseg Ymchwil
  • Llywodraethu Ymchwil
  • Cydweithrediadau Ymchwil â Diwydiant
  • Masnacheiddio Allbynnau Ymchwil
Dr Natalie De Mello

Dr Natalie De Mello

Uwch Ddarlithydd / Menter Cyfadran, Partneriaethau ac Arloesedd (EPI) Arweinydd, Biomedical Sciences
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig