Dr Mokarram Hossain

Athro Cyswllt, Mechanical Engineering
Swyddfa Academaidd - A_210
Ail lawr
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae fy niddordebau ymchwil o fewn meysydd eang a rhyngddisgyblaethol deunyddiau ffwythiannol gweithredol a pholymerig meddal o arbrofion i fodelu cyfrifiannol.  Rydw i wedi gweithio o fewn meysydd modelu meinwe biolegol a nodweddion deunydd polymerig.  Yn ddiweddar rydw i wedi ymddiddori mewn geliau ymatebol (e.e. hydrogeliau, fferogeliau) a deunyddiau meddal sy’n gwella’u hunain.  Rydw i wedi llwyddo i ennill grantiau ymchwil ar gyfer cywain ynni gan ddefnyddio polymerau electro-weithredol o donnau’r môr ar arfordir Cymru. 

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Diddordebau ymchwil:
• Modelu deunyddiau cyfansawdd
• Mecaneg arbrofol
• Polymerau electro- a magneto-weithredol
• Homogeneiddio
• Dulliau rhifiadol ar gyfer mecaneg solet