An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite
Dr Michael Bresalier

Dr Michael Bresalier

Darlithydd mewn Hanes Meddygaeth, History
137
Llawr Cyntaf
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n hanesydd meddygaeth fodern, ac rwy'n arbenigo yn yr ymagweddau cymdeithasol, diwylliannol, economaidd a gwleidyddol iechyd ac afiechyd. Fy llyfr diweddaraf, Modern Flu (Palgrave 2023), yw'r hanes systematig cyntaf i olrhain sut cafodd y ffliw ei fynegi fel clefyd feirysol a sut gwnaeth ffyrdd feirolegol o wybodaeth ail-lunio ymagweddau at reoli'r clefyd drwy gydol yr ugeinfed ganrif.

Mae fy niddordebau ymchwil presennol yn ymwneud â heintiau i bobl ac anifeiliaid, eu cydgysylltiad â systemau da byw, a rôl sefydliadau iechyd byd-eang wrth fynd i'r afael ag effeithiau'r ‘chwyldro da byw’ ar iechyd, yr amgylchedd a'r hinsawdd.

A minnau'n gyd-gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil y Dyniaethau Meddygol yng Nghyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol a'r Dyniaethau, rwy'n trefnu gweithdai, seminarau a chynadleddau ar themâu ymchwil craidd, gan gynnwys gwydnwch o ran gofal iechyd ac iechyd, clefydau a byd natur.

Ym mis Ionawr 2024, byddaf yn ymchwilydd ar y prosiect chwe blynedd a ariennir gan Ymddiriedolaeth Wellcome ar anghyfiawnder epistemig mewn gofal iechyd (EPIC). Dyma bartneriaeth rhwng athronwyr, seicolegwyr, gwyddonwyr cymdeithasol a haneswyr i astudio sut mae gwahaniaethau mewn gwybodaeth am ofal iechyd yn effeithio ar brofiadau iechyd, lles a chanlyniadau cleifion a chymunedau. 

https://epistemicinjusticeinhealthcareproject.blogspot.com/2023/10/michael-bresalier-on-epic.html

Meysydd Arbenigedd

  • Epidemigau a heintiau yn y byd modern
  • Hanes byd-eang meddygaeth fodern
  • Anifeiliaid mewn gwyddoniaeth a meddygaeth fodern
  • Safbwyntiau hanesyddol ar newyn
  • Hanes iechyd rhyngwladol a byd-eang
  • Meddygaeth, clefydau ac ymerodraeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Hanes meddygaeth fodern, 1790-hyd heddiw

Clefydau mewn hanes

Meddygaeth wladychol, ôl-wladychol a byd-eang

Anghydraddoldebau mewn iechyd a meddygaeth

Cyrff meddygol modern

Geowleidyddiaeth newyn a dyngarwch

Achosion y ‘chwyldro da byw’, ei ganlyniadau ac atebion iddo

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau