Ms Dana Dekel

Swyddog Ymchwil, Health Data Science
307
Trydydd Llawr
Yr Adeilad Gwyddor Data
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Dana yn Swyddog Ymchwil yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

Meysydd Arbenigedd

  • Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed
  • Anhwylderau Iechyd Meddwl Cyffredin
  • Hunanladdiad a Hunan-niwed
  • Ymchwil Ansoddol