Ein Staff Yn Gwneud Gwahaniaeth ym Mywydau Pobl

Staff in labs

Mae staff y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd, a Gwyddor Bywyd yn ffurfio gweithlu tair ysgol y Gyfadran. Trwy ddysgu, ymchwil, ac arloesi rhyngddisgyblaethol a rhyngbroffesiynol mae ein staff yn ein hysbrydoli ni gan ein galluogi i ennill sgôr gyson fel un o brif ddarparwyr addysg a hyfforddiant gweithwyr iechyd proffesiynol a gwyddorau bywyd yn y Deyrnas Unedig. Trwy ein staff o safon fyd-eang, byddwn ni’n cadw ein henw da yn rhyngwladol am ymchwil ac arloesi ardderchog; ac yn cyflenwi gwelliannau go iawn ym maes iechyd, lles, a chyfoeth i Gymru a’r byd. 

Tîm arweinyddiaeth y gyfadran

Heidi Waddington

Cyfarwyddwr Gweithrediadau’r Gyfadran

Heidi Waddington

Deoniaid Cyswllt a Phenaethiaid Ysgol

Deon Cysylltiol – Ymchwil, Arloesi ac Effaith: Professor Gareth Jenkins

Deon Cysylltiol – Addysg: Professor Phil Newton

Deon Cysylltiol - Rhyngwladol: 

Pennaeth yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Professor Jayne Cutter

Pennaeth yr Ysgol Feddygaeth: Professor Cathy Thornton

Pennaeth yr Ysgol Seicoleg: Gwag – recriwtio i ddechrau cyn bo hir