Dr Matthew Turner

Dr Matthew Turner

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Medicine

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
228
Ail lawr - Immunology
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Enillodd Matthew BSc mewn Geneteg ym Mhrifysgol Abertawe a PhD mewn Imiwnobioleg Atgenhedlu dan oruchwyliaeth yr Athro Martin Sheldon.

Bellach mae Matthew yn gynorthwy-ydd ymchwil yn y Ganolfan Ymchwil Llawdriniaeth Adluniol a Meddygaeth Aildyfu. ReconRegen yw’r grŵp llawdriniaeth adluniol canolfan unigol mwyaf yn y DU, dan arweiniad yr Athro Iain Whitaker.

Mae Matthew yn cefnogi gwaith ymchwil a datblygu strwythurau argraffedig 3D er mwyn gwella bywydau pobl a chanddynt anffurfiadau ar yr wyneb.

Meysydd Arbenigedd

  • Arwyddo Celloedd
  • Imiwnoleg
  • Llid
  • Arloesi
  • Metaboledd
  • Bioleg Foleciwlaidd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Matthew yn addysgu ar raglenni israddedig yr Ysgol Feddygaeth.

Ymchwil