aerial shot of singleton campus
a head shot of matthew howell

Dr Matthew Howell

Darlithydd Troseddeg (a Chymdeithaseg) (Addysgu Uwch), Criminology, Sociology and Social Policy

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602750
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Matt yn addysgu modiwlau israddedig ac ôl-raddedig mewn Troseddeg, Cymdeithaseg, a Pholisi Cymdeithasol. Ef yw cyfarwyddwr y rhaglen BSc Troseddeg a Chymdeithaseg.

Mae ganddo lawer o brofiad o weithio gyda phobl ifanc ac mae wedi treulio deng mlynedd fel gweithiwr ieuenctid yn Abertawe a Chaerdydd.

Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar ddatblygiad diwylliant o fewn lleoliadau sefydliadol. Gan ddefnyddio dulliau ymchwil ethnograffig, mae Matt yn archwilio canfyddiad pobl ifanc o ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc.

 

Meysydd Arbenigedd

  • Ethnograffeg
  • Diwylliant Ieuenctid
  • Diwylliant Sefydliadol
  • Theori Gymdeithasol
  • Methodoleg Ymchwil
  • Allgau cymdeithasol
  • Cyfiawnder Cymdeithasol
  • Cymdeithaseg Ddiwylliannol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Troseddeg

Polisi Cymdeithasol

Cymdeithaseg

Dulliau Ymchwil Cymdeithasol

Ymchwil