Golwg o Gampws Bae o’r awyr , gyda’r môr yn ymestyn i’r gorwel
Llun proffil o Mohammad Abedin

Dr Mohammad Abedin

Uwch-ddarlithydd, Accounting and Finance
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr M Abedin yn Uwch-ddarlithydd Cyllid (Technoleg Ariannol) yn yr Ysgol Reolaeth, Prifysgol Abertawe, y DU. Cyn hyn, roedd yn Uwch-ddarlithydd mewn Technoleg Ariannol gyda Phrifysgol Teesside, y DU. Mae gan Abedin sgiliau dadansoddol uwch ar gyfer ymchwil ansoddol a meintiol. Ac yntau'n ddadansoddwr data ac yn werthuswr prosiectau profiadol, mae'n arbenigo mewn technoleg ariannol, cloddio data a dadansoddeg data mawr. Mae Abedin yn rhan o weithgareddau ymchwil, lledaenu prosiectau, yn ddarlithiwr gwadd ar draws disgyblaethau amrywiol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae Abedin wedi cyhoeddi dros 50 o bapurau ymchwil a restrir yn SSCI ac ABS. Mae ei waith ymchwil wedi ymddangos yn y cyfnodolion blaenllaw canlynol a adolygir gan gymheiriaid, IEEE Transactions on Industrial Informatics, Annals of Operations Research, International Journal of Production Research, International Review of Financial Analysis, International Journal of Finance & Economics, Journal of Environmental Management, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Information Systems Frontiers, i enwi ychydig.

Mae'n olygydd cyswllt ar gyfer yr International Review of Economics and Finance, Journal of Global Information Management, a Kybernetes. Mae hefyd yn gweithio fel golygydd gwadd ar gyfer Decision Support Systems, Technological Forecasting & Social Change, Annals of Operations Research. 

Meysydd Arbenigedd

 • Technoleg ariannol
 • Dadansoddeg fusnes
 • Dadansoddeg data mewn cyllid
 • Cyllid cynaliadwy
 • Dadansoddeg ynni

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
 • Data mawr mewn cyllid
 • Cyllid cynaliadwy
 • Buddsoddiad cynaliadwy
 • Dysgu peirianyddol mewn cyllid
 • Cyllid mathemategol
 • Economeg fathemategol
 • Ystadegau ar gyfer gwneud penderfyniadau rheoli
 • Ymchwil gweithrediadau
 • Gwyddoniaeth reoli