Institute of Life Science 2 Internal Atrium
Llun marcos

Dr Marcos Quintela Vazquez

Aelod Cyswllt, Other/Subsidiary Companies - Not Defined
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Mae Dr Quintela yn gweithio yn yr Ysgol Feddygaeth  ac yn Swyddog Arloesi Ymchwil a Datblygu yn y grŵp ymchwil Bioleg Atgenhedlu ac Oncoleg Gynaecolegol (RBGO). Graddiodd Dr Quintela gyda gradd baglor ym Mhrifysgol Salamanca (Sbaen) yn 2012. Yna dilynodd gwrs gradd meistr mewn Biotechnoleg yn yr Autonomous University of Barcelona (Sbaen) ac yn 2014 symudodd i’r DU i gychwyn Doethuriaeth mewn Nanofeddygaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Gwnaeth ei Ddoethuriaeth mewn partneriaeth â’r Houston Methodist Research Institute, lle treuliodd ddwy flynedd yn gweithio fel Cymrawd Ymchwil Graddedig. Ar ôl cwblhau ei Ddoethuriaeth, ymunodd Marcos â’r Coleg Meddygaeth fel ymchwilydd, gan weithio yn gyntaf yn yr adran Gwyddor Data ac erbyn hyn mae’n rhan o’r grŵp RBGO. 

Meysydd Arbenigedd

  • Bioleg celloedd a moleciwlau
  • Genomeg ac epigenomeg
  • Biowybodeg, dadansoddi data omics
  • Bioleg Atgenhedlu ac Oncoleg Gynaecolegol
  • Datblygu cyffuriau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Marcos yn darlithio ar y cwrs MSc mewn Nanofeddygaeth mewn amrywiaeth eang o fodiwlau. 

Ymchwil Cydweithrediadau