Adeilad Grove
Dr Michael Gilbert

Dr Michael Gilbert

Darlithydd Clinigol Er Anrhydedd, Medicine Health and Life Science

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Mae Mike Gilbert yn un o ddau Arweinydd Ansawdd sy'n cefnogi prosesau sicrhau ansawdd addysgol mewnol ac allanol yn y rhaglenni Astudiaethau Meddygaeth i Raddedigion ac Astudiaethau Cymdeithion Meddygol.

Yn anesthetydd cardiothorasig ymgynghorol y GIG, mae Mike wedi gweithio yng Nghanolfan Gardiaidd Treforys ers 2002, gan ddatblygu diddordebau mewn ecocardiograffeg mewnlawdriniaethol ac anesthesia ar gyfer llawdriniaeth thorasig.

Ar hyn o bryd mae Mike yn Brif Ymchwilydd ar gyfer safle Treforys ar gyfer Treial TOPIC2 a ariennir gan NIHR, gan gymharu effeithiolrwydd analgesia epidwral thorasig a bloc parafertebraidd rhanbarthol i leihau poen ôl-thoracotomi.