ILS1
Professor Lisa Wallace

Yr Athro Lisa Wallace

Athro, Biomedical Sciences

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Enillodd Lisa BSc mewn Bioleg a PhD mewn Ffarmacoleg a Thocsicoleg o Brifysgol Cymanwlad Virginia, Coleg Meddygol Virginia yn yr Unol Daleithiau. Ar ôl cymrodoriaeth ym Mhrifysgol Califfornia yn San Ffrancisco yn astudio gwyddoniaeth sylfaenol dibyniaeth, fe'i penodwyd i swydd darlithydd mewn Ffarmacoleg Feddygol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hi bellach yn Athro Ffarmacoleg ac Addysg Gwyddorau Meddygol yma ym Mhrifysgol Abertawe. Hi yw Deon cysylltiol (rhyngwladol) yn y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd a Chadeirydd Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni'r Brifysgol. Mae hi'n un o Brif Gymrodorion yr Academi Addysg Uwch ac mae ganddi ddiddordebau ym meysydd datblygu cwricwla a sicrhau ansawdd, ar ôl gweithio ar brosiectau gyda Chymdeithas Ffarmacoleg Prydain, y Gymdeithas Fioleg Frenhinol, yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd, ac Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Norwy. Mae Lisa'n un o Gymrodorion y Gymdeithas Fioleg Frenhinol a Chymdeithas Ffarmacoleg Prydain. Bu hi'n Is-lywydd Cymdeithas Ffarmacoleg Prydain dros Ddatblygiad Academaidd gynt ac ar hyn o bryd mae hi'n gwasanaethu fel Ymddiriedolwr Cyffredinol. 

Meysydd Arbenigedd

  • Entomoleg Gymhwysol a Meddygol
  • Ymyrraeth RNA (RNAi)
  • Symbiosis
  • Microbioleg
  • Parasitoleg
  • Imiwnoleg pryfed
  • Rheoli plâu ac amaethyddiaeth
  • Bioleg foleciwlaidd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ffarmacoleg 

Niwrowyddoniaeth 

Ysgrifennu gwyddonol 

Ymchwil Prif Wobrau