Mr Matthew Parry

Darlithydd yn y Gyfraith, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606178

Cyfeiriad ebost
Trosolwg

Mae rôl Matthew yn y Brifysgol wedi'i rhannu rhwng addysgu cyfraith contract a thir, a datblygu sgiliau cyfathrebu fel cydrannau allgyrsiol, ac fel modiwlau â chredydau. Mae ganddo ddiddordeb arbennig yn nilyniant sgiliau drwy gyfrwng cystadleuaeth, ac yn hyn o beth mae'n gweithio gyda myfyrwyr i baratoi ar gyfer nifer o ddigwyddiadau allanol.

Pan nad yw yn y Brifysgol gellir dod o hyd i Matthew fel arfer yn mireinio ei sgiliau cadw tyddyn, yn darllen ffuglen hanesyddol, neu’n chwarae gwyddbwyll.

I gael gwybodaeth am y cystadlaethau, ewch i www.swansea.ac.uk/cy/y-gyfraith/dadlau-mewn-ffug-lys-barn/