Professor Michael Lewis

Yr Athro Michael Lewis

Athro Emeritws (Peirianneg), Science and Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513043

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae’r Athro Michael Lewis yn aelod staff ym Mhrifysgol Abertawe.