Yr Athro Michael Draper

Athro, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602258

Cyfeiriad ebost

132
Llawr Cyntaf
Adeilad Richard Price
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Michael yn Athro mewn Addysg Gyfreithiol ac yn Gyfarwyddwr Academi Cynwysoldeb a Llwyddiant Dysgwyr Abertawe ac yn Gadeirydd Bwrdd Rheoliadau Academaidd ac Achosion Myfyrwyr y Brifysgol. Mae’n aelod o dri phwyllgor cymdeithasau cenedlaethol y Gyfraith, mae hefyd yn arbenigwr ymgynghorol gydag Asiantaeth Sicrhau Ansawdd y DU a llwyfan ETINED Cyngor Ewrop gyda chyfarfodydd rheolaidd yn Strasbourg a ledled Ewrop. Mae Michael yn Brif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac yn aelod o bwyllgor datblygiad proffesiynol UKAT.

Mae gan Michael ystod eang o brofiad masnachol fel cyfreithiwr uwch lysoedd Cymru a Lloegr gan gynnwys caffael a datblygu masnachol, benthyca sicredig a sicrhadau a landlordiaid a thenantiaid masnachol. Mae ei waith, gan gynnwys The Extent of Easements and Enforceability of Covenants, wedi'i gyhoeddi yn y Solicitors Journal ynghyd â llawer o erthyglau eraill; mae ei waith wedi’I ganoli wedi bod yn helaeth ym maes moeseg ac uniondeb academaidd dros y blynyddoedd diwethaf ochr yn ochr â datblygu polisi cenedlaethol a Rhyngwladol lefel uchel.

Mae Michael yn adolygydd ar gyfer The Law Teacher sy'n gyfnodolyn wedi'i ganoli'n llawn sy'n ymwneud ag addysgu'r gyfraith a materion sy'n effeithio ar addysg gyfreithiol ar bob lefel academaidd a nifer o gylchgronau eraill. Mae Michael yn ymgysylltu â nifer o nodau strategol y Brifysgol mewn Dysgu ac Addysgu ac yn arwain arnynt.

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae Michael yn aelod o Athrofa Hywel Dda ac Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol.

Prif Wobrau