Bay Campus image
Professor Mike Buckle

Yr Athro Mike Buckle

Athro mewn Cyllid, Accounting and Finance

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602395

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Mike wedi ymuno fel Athro Cyllid yn ddiweddar, ar ôl gweithio ym Mhrifysgol Lerpwl cyn hynny. Mae'n Bennaeth y Grŵp Cyfrifeg a Chyllid a Chyfarwyddwr Canolfan Cyllid Empiraidd Hawkes.

Mae Mike wedi ymgysylltu'n helaeth â chyrff proffesiynol ym maes Cyllid, gan gynnwys y CFA, CFA UK, LIBF a Chartered Banker. Bu'n ymwneud â datblygu'r Dystysgrif Rheoli Buddsoddi (IMC) ar gyfer CFA UK, sy'n cael ei hystyried y cymhwyster pennaf i reolwyr cronfeydd yn y DU. Mae'n aelod o Bwyllgor yr IMC.

Yn ddiweddar, mae Mike wedi gweithio gyda chwmni newydd ym maes Rheoli Cyfoeth, ac ar y cyd ag un o'i fyfyrwyr PhD, datblygodd yr ymchwil sy'n sail i'r cynhyrchion datgronni sy'n cael eu cynnig gan y cwmni hwn. Mike sy'n cadeirio pwyllgor buddsoddi'r cwmni hefyd.

Ef yw cyfarwyddwr y rhaglen MSc Technoleg Ariannol arfaethedig.

Meysydd Arbenigedd

  • Strategaethau dilyn tueddiadau
  • Buddsoddi Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu
  • Naidleoli mewn data ariannol
  • Technoleg Ariannol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Mike wedi dysgu modiwlau ôl-raddedig ac israddedig mewn marchnadoedd ariannol, deilliadau, buddsoddi, bancio a chyllid corfforaethol.

Ymchwil