Professor Michael Friswell

Yr Athro Michael Friswell

Athro Emeritws (Peirianneg), Science and Engineering

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Diddordebau ymchwil:

  • Deinameg strwythurol
  • Awyrennau trawsffurfiol
  • Gwella modelau elfennau cyfyngedig gan ddefnyddio data mesuredig
  • Nodi lleoliad a graddau difrod gan ddefnyddio algorithmau sy'n seiliedig ar fodelau
  • Deinameg peiriannau cylchdro
  • Dulliau lleihau modelau
  • Modelu a dadansoddi strwythurau gyda dampio fisgoelastig
  • Dynameg systemau aflinol
  • Rheoli dirgrynnu gweithredol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau

2000 Gradd DSc, Prifysgol Abertawe

1996 Cymrodoriaeth Ymchwil Uwch EPSRC

2002 Deiliad Gwobr Teilyngdod Ymchwil Wolfson y Gymdeithas Frenhinol

2005 Arweinydd tîm Grant Rhagoriaeth Marie-Curie ar Awyrennau Trawsffurfiol

2009 Athro gwadd, Adran Peirianneg Awyrofod, Prifysgol Bryste

2010 Athro Arnhydeddus, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Tsieina