bay campus location
Dr Mohamed Elmagrhi

Dr Mohamed Elmagrhi

Uwch-ddarlithydd mewn Cyfrifeg, Accounting and Finance

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

223
Ail lawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Mohamed yn Uwch-ddarlithydd mewn Cyfrifeg yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe. Ymunodd Mohamed â Phrifysgol Abertawe ym mis Ionawr 2020. Cyn ymuno ag Ysgol Reolaeth Abertawe, bu’n gweithio fel Uwch-ddarlithydd a Darlithydd yn Ysgol Fusnes Huddersfield ac Ysgol Fusnes y Dociau Brenhinol – Prifysgol Dwyrain Llundain. Wrth wneud ei PhD ym Mhrifysgol Huddersfield, gweithiodd Mohamed fel tiwtor mewn Cyfrifeg a hefyd fel cyd-ymchwilydd mewn prosiect a ariannwyd gan y Sefydliad Arweinyddiaeth ar gyfer Addysg Uwch. Cyn ymuno â Huddersfield, roedd gan Mohamed swydd darlithyddiaeth lawn mewn cyfrifeg ym Mhrifysgol al Asmarya ar gyfer Gwyddorau Islamaidd, Libya.

Mae gan Mohamed PhD (Prifysgol Huddersfield), MSc gyda Theilyngdod (Prifysgol Huddersfield), a BSc gyda Graddau Dosbarth Cyntaf (Prifysgol Almergheb) mewn cyfrifeg, ac yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA).

Mae Mohamed wedi cyflwyno ei ymchwil mewn nifer o gynadleddau, gweithdai a seminarau cenedlaethol a rhyngwladol mewn gwahanol wledydd. Mae Mohamed wedi ennill gwobr grant ymchwil allanol gan gyrff cyllido, fel British Academy a Leadership Foundation for Higher Education. Mae Mohamed hefyd yn adolygydd ad hoc yn aml ar gyfer nifer o gylchgronau rhyngwladol, fel International Journal of Finance & Economics, Business Strategy and the Environment, International Business Review, Regulation and Governance, Energy Policy a Journal of Accounting in Emerging Economies, ymhlith llawer o rai eraill.

Meysydd Arbenigedd

  • Llywodraethu
  • Atebolrwydd a Moeseg
  • Rheoli risg
  • Cyflog Gweithredol
  • Cyfrifon Cymdeithasol ac Amgylcheddol
  • Adrodd Ariannol
  • Ymchwil Feintiol
  • Dadansoddi Data

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae gan Mohamed gryn dipyn o brofiad o addysgu, arholi, tiwtora a goruchwylio profiad mewn ystod eang o bynciau cyfrifeg academaidd a phroffesiynol, gan gynnwys trethiant, cyfrifyddu ariannol ac adrodd, damcaniaethau cyfrifyddu, dylunio a dadansoddi ymchwil, a llywodraethu corfforaethol ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig mewn nifer o brifysgolion a cholegau cenedlaethol a rhyngwladol.

Ymchwil