Professor Michelle Lee

Yr Athro Michelle Lee

Dirprwy Ddeon Gweithredol, Medicine Health and Life Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295281

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n seicolegydd arbrofol sy'n canolbwyntio ar bob agwedd ar archwaeth ddynol ac ymddygiad bwyta. Mae gen i ddiddordeb yn y rheolaeth ataliol ar fwyta a sut mae ymdrechion i reoli bwyta yn cael eu cyfryngu gan fyrbwylltra. Gall ennill dealltwriaeth ddyfnach o'r prosesau hyn o'r brig i lawr helpu i ddatblygu strategaethau gwybyddol i leihau gorfwyta. Rwyf hefyd yn canolbwyntio ar fwydo a diddyfnu babanod yn gynnar er mwyn deall sut y gallai gwahanol ddulliau bwydo feithrin rheolaeth archwaeth ac ymatebolrwydd syrffed bwyd ymysg plant ifanc. Mae gen i gefndir mewn niwrowyddoniaeth ymddygiadol a seicopharmacoleg. Ymunais â'r Adran Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe yn 2003.

Meysydd Arbenigedd

  • Ymddygiad Bwyta
  • Ymddygiad Ysgogedig
  • Rheoleiddio pwysau corff
  • Gordewdra
  • Bwydo babanod
  • Ymddygiad bwyta plant

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

http://orcid.org/0000-0002-1291-5895