Dr Mark Holton

Dr Mark Holton

Swyddog Ymchwil, Biosciences

Cyfeiriad ebost

127B
Llawr Cyntaf
Adeilad Wallace
Campws Singleton

Trosolwg

Cyflogir gan yr Biowyddorau ac Peirianneg gynt, gan weithio'n bennaf ar ddylunio / gweithredu datalogio a chylchedau synhwyraidd lluosog i'w defnyddio ym maes HCI a systemau monitro anifeiliaid, ac algorithmau delweddu / chwilio a chategoreiddio data mawr.

Meysydd Arbenigedd

  • Delweddu Data
  • Dadansoddi data
  • Algorithmau chwilio
  • Dylunio cylchedau digidol
  • Systemau logio data gyda synwyryddion
  • Dylunio / gweithredu dyfeisiau HCI

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Datblygu cylchedau digidol a reolir gan broseswyr.