Dr Martin Crossley

Dr Martin Crossley

Athro Cyswllt, Mathematics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602759

Cyfeiriad ebost

304
Trydydd Llawr
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae

Trosolwg

Mae Dr Martin Crossley yn Athro Cyswllt ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae’n arbenigo mewn algebra a thopoleg algebraidd. Mae'n Ddirprwy Bennaeth yr Adran Fathemateg, ac yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Cyn cyrraedd Abertawe bu Martin yn gweithio mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil yn Sbaen, Ffrainc a'r Almaen, gan roi persbectif rhyngwladol iawn iddo ar fathemateg ac addysg fathemateg.

Meysydd Arbenigedd

  • Algebrâu Hopf
  • Theori cynrychioliadau fodiwlaidd
  • Gweithrediadau Cohomoleg
  • Cwblhad algebraidd
  • Cyfuniadeg algebraidd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae diddordebau addysgu Martin yn canolbwyntio ar algebra a thopoleg, a'u cydberthynas â meysydd eraill mathemateg a’u cymhwysiad. Mae ei lyfr “Essential Topology” wedi’i fabwysiadu gan brifysgolion ledled y byd, a’i ganmol am ei arddull hygyrch.

Ymchwil Prif Wobrau