Dr Lauren Blake

Dr Lauren Blake

Cyfarwyddwr Darpariaeth Addysg Gymraeg ac iechyd Gwledig ac Anghysbell mewn Addysg Feddygol, Biomedical Sciences

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
Swyddfa Academaidd - 311
Ail lawr
Adeilad Grove
Campws Singleton

Trosolwg

Cwblhaodd Dr Lauren Blake ei gradd israddedig mewn Geneteg ym Mhrifysgol Abertawe. Wedi hynny aeth ymlaen i gwblhau ei PhD mewn Bioleg Foleciwlaidd yn y grŵp Bioleg Atgenhedlu ac Oncoleg Gynaecolegol, unwaith eto ym Mhrifysgol Abertawe. Ar hyn o bryd, Lauren yw'r Cyfarwyddwr Darpariaeth Addysg Gymraeg ac Iechyd Gwledig ac Anghysbell mewn Addysg Feddygol, yn datblygu'r ddarpariaeth Gymraeg ar gyfer y cwrs Meddygaeth ym Mhrifysgol Abertawe.

Meysydd Arbenigedd

  • Epigeneteg
  • Mynegiant genynnau
  • Canserau gynaecolegol
  • Bioleg atgenhedlu