Dr Laura Mason

Dr Laura Mason

Athro Cyswllt, Sport and Exercise Sciences

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Swyddfa Academaidd - A105
Llawr Cyntaf
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Laura Mason yn Athro Cysylltiol mewn Ffisioleg Ymarfer Corff ac yn Gyd-bennaeth yr Adran Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff. Mae Laura'n gyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe ar ôl cwblhau ei graddau BSc, MPhil a PhD yn Abertawe.

Mae diddordebau ymchwil eang Laura'n cynnwys ymarfer corff i unigolion sydd â Chlefyd Cronig yr Arennau ac alo-impiadau arennol (gwnaeth gwblhau ei PhD yn y maes hwn), ffactorau sy'n seiliedig ar iechyd sy'n gysylltiedig â chymhareb 2D:4D digid ac anghydbwysedd cyhyrol aelodau isaf yn y poblogaethau elît a chlinigol. Drwy'r gwaith hwn, mae'n cydweithio â nifer o sefydliadau gan gynnwys y GIG, Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe a chyrff elusennol amrywiol.

Yn ogystal â'i gwaith ymchwil penodol yn ei disgyblaeth, mae Laura'n ymwneud â gwella ansawdd ar draws y sector Chwaraeon ac Ymarfer Corff gan fod yn aelod o’r pwyllgor llywio ar gyfer Grŵp Diddordeb Arbennig Addysgu ac Addysgu BASES a gweithio fel Adolygwr Ansawdd ac Arbenigwr Allanol ar gyfer y QAA. Mae wedi bod yn Uwch-gymrawd yr Academi Addysg Uwch ers 2018. Mae Laura hefyd yn cynnal gwaith ymchwil addysgeg yn y maes hwn ac mae ei gwaith diweddar yn canolbwyntio ar y defnydd o realiti rhithwir ar gyfer gwella addysg anatomeg.