Dr Lella Nouri

Uwch-ddarlithydd, Criminology, Sociology and Social PolicyAr gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig
Sylwebydd y Cyfryngau

Trosolwg

Mae Lella Nouri yn Uwch Ddarlithydd Troseddeg ac yn Gyfarwyddwr y Rhaglen MA mewn Seiberdroseddu a Therfysgaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Mae hi'n arbenigo yn nefnydd yr asgell dde radical ac eithafwyr o'r rhyngrwyd. Mae Lella yn arwain Rhwydwaith Rhyngwladol Ymchwil i’r Dde Radical Ar-lein (ORIN) sy'n rhan o Ganolfan Cudd-wybodaeth Bygythiadau Seiber Prifysgol Abertawe. Hyd yma mae ORIN wedi cynnal ymchwil ar ddisgwrs yr asgell dde amgen yn UDA, datblygu cymunedau rhithwir gan grwpiau eithafol y DU, a strategaethau gweledol asgell dde eithafol y DU. Cynhaliodd ORIN ei weithdy cyntaf ym mis Mawrth 2019 a gafodd ei gefnogi a'i ariannu gan VOX-Pol. Roedd y gweithdy'n cynnwys grŵp o arbenigwyr gyda chynrychiolaeth o Ewrop, Gogledd America, De America (Yr Ariannin a Brasil) ac Awstralasia yn ogystal â rhanddeiliaid fel Heddlu De Cymru. Yn 2017/18, roedd Lella yn ysgolhaig gwadd ym Mhrifysgol California, Santa Barbara ar Ddyfarniad Seiberddiogelwch Fulbright.

Cyn hyn mae Lella wedi gweithio ar brosiectau yn canolbwyntio ar sut caiff seiberderfysgaeth ei deall a’i dehongli yn ogystal ag ar Strategaeth Atal y DU.

Yn ogystal â chyhoeddi mewn cyfnodolion blaenllaw yn ei maes (gan gynnwys Studies in Conflict and Terrorism, Journal of Terrorism Research a Critical Discourse Studies) a golygu cyfrolau, mae Lella yn awyddus i rannu ei hymchwil â chynulleidfa ehangach. Mae hi wedi cael ei chyfweld ar raglen Today ar BBC Radio 4 a rhaglenni ar BBC Radio Wales, Radio Five Live a phapurau newydd lleol, ymhlith eraill. Mae'n Uwch Gymrawd Canolfan Dadansoddi'r Asgell Dde Radical.

Meysydd Arbenigedd

  • eithafiaeth yr asgell dde eithafol
  • eithafiaeth dreisgar

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau

Mae Lella wedi derbyn y gwobrau canlynol yn ystod y blynyddoedd diwethaf:

  • R&I Rising Star, Enillydd Gyrfa Gynnar yng Ngwobrau Ymchwil ac Arloesi Prifysgol Abertawe 2018.
  • Gwobr Menyw sy’n Ysbrydoli ar gyfer dathliadau Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2017 Prifysgol Abertawe.
  • Y Prosiect Ymchwil Seiberderfysgaeth oedd enillydd y Wobr Cydweithredu Ymchwil Eithriadol yng Ngwobrau Ymchwil ac Arloesi Prifysgol Abertawe 2016.
  • Gwnaeth gais llwyddiannus am le ar Raglen Crucible Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar Economi Ddigidol CHERISH-DE yn 2016.
  • Daeth yn ail yn y Gwobrau Effaith Ymchwil (Cyfraniad Eithriadol i'r Gyfraith a Pholisi Cyhoeddus) ym Mhrifysgol Abertawe yn 2015.
  • Tystysgrif Teilyngdod o Wobr Cymuned Ymchwil Fforwm Ymchwil Prifysgol Abertawe, gyda’r Prosiect Seiberderfysgaeth, yn 2013.
  • Daeth yn ail yng Nghystadleuaeth Ymchwil fel Celf Prifysgol Abertawe, gyda'r Prosiect Seiberderfysgaeth, yn 2013.